W dniach 21-25 listopada 2016 r. odbyła się Jubileuszowa XX edycja Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego organizowana przez Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK. Od kilkunastu lat jednym z prowadzących jest wykładowca WSHiU dr Józef Grzebielucha. Jest on również Członkiem Komisji ds. Upowszechniania MPH.

Uczestnikami kursu są przedstawiciele poniższych grup:
>studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
>wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
>pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.
W tegorocznej edycji uczestnicy obok zajęć praktycznych wysłuchali także wykładów dotyczących m.in. zakazów i ograniczeń środków prowadzenia działań zbrojnych, statusu kombatanta i jeńca wojennego, ochrony ludności cywilnej, specyfiki wojny powietrznej i wojny na morzu, ochrony znaku czerwonego krzyża oraz odpowiedzialności jednostki za zbrodnie.
Uczestnicy, którzy wykazali się nienaganną frekwencją oraz aktywną partycypacją w zajęciach otrzymali dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu, a także wzięli udział w uroczystej gali zamykającej Szkołę. Na rozdaniu dyplomów obecny był Przedstawiciel Ambasady Szwajcarii.
Z inicjatywy dr Józefa Grzebieluchy Wyższa Szkoła Handlu i Usług nawiązała współpracę z Ośrodkiem Upowszechniania MPH ZGPCK. Za co dziękujemy.
Kolejna edycja odbędzie się w 2017 roku . Termin oraz szczegółowy program dostępny będzie na stronie Wyższej Szkoły Handlu i Usług oraz na stronie ZGPCK.
Zapraszamy Studentów WSHiU do udziału w zajęciach.


Źródło: Ośrodek Upowszechniania MPH

Źródło: Ośrodek Upowszechniania MPH

Źródło: Ośrodek Upowszechniania MPH

Źródło: Ośrodek Upowszechniania MPH

Реєстрація