kierunki

Ukraine

Pani Profesor Kamila Wilczyńska Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług, jak co roku przyjęła zaproszenie Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i reprezentowała Uczelnię na tradycyjnym już Spotkaniu Noworocznym w Auli UAM w Poznaniu,
Po części oficjalnej odbyło się spotkanie będące okazją do złożenia indywidualnych życzeń a także miłej rozmowy na temat udanej współpracy WSHiU z Urzędem Marszałkowskim i wieloma innymi instytucjami Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


 

Реєстрація