Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług prof. dr hab. Kamila Wilczyńska spotkała się z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Mariuszem Wiśniewskim odpowiedzialnym za Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej dobrej współpracy WSHiU i Miasta Poznania oraz omówienie przyszłych wspólnych planów. WSHiU bierze czynnie udział w Projekcie Study in Poznań w ramach, którego będziemy obecni wspólnie z Miastem Poznań na zagranicznych Targach Edukacyjnych.

Реєстрація