kierunki

Ukraine
[wptab name=’Opis’]

EXECUTIVE MBA - Master of Business Administration - Poznań

II Edycja:14-15.10.17r.

Program Master of Business Administration to interdyscyplinarne studia integrujące

kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu,

uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne

studia.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć

najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają
wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują
interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i
poglądów , prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią program wyjątkowym.

Studia MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez

ekspertów - praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego

zagadnienia, dzięki czemu ,,trudne" zajęcia stają się zrozumiałe. Program Master of Business

Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Absolwenci studiów EMBA mogą wchodzić w skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  • W opinii uczestników i pracodawców to jeden z najbardziej praktycznych programów

    MBA w Polsce.

  • Nasza kadra to praktycy biznesu, eksperci specialiści w swoich dziedzinach, naukowcy: profesorowie, doktorzy ekonomii i zarządzania

  • Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL.

  • Interaktywna forma zajęć.

  • Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie

    zarządzania.

  • W trakcie trwania studiów uczestnicy maja możliwość wyjazdu na sesje zajęciową na uczelni

MBA-korzyści?

Nowoczesna i praktyczna wiedza menedżerska
Oferta i poziom naszych studiów (kierunki i specjalności) odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy. Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wskazują, że absolwenci WSHiU stanowią najniższy odsetek bezrobotnych spośród osób, które ukończyły uczelnie wyższe w Wielkopolsce.
Wymiana doświadczeń
Potwierdzona przez Polską Komisję Akredytacyjną, coroczne wysokie notowania w rankingach polskich uczelni wyższych oraz uzyskany tytuł „Najwyższa Jakość w Edukacji” przyznany za najwyższą jakość kształcenia oraz profesjonalne zarządzanie uczelnią, przyznany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością.
Nawiązanie kontaktów biznesowych
Nowoczesny, bogaty i interdyscyplinarny. Unikatowe zajęcia, gry symulacyjne, warsztaty, spotkania z czołowymi osobistościami życia politycznego i gospodarczego. Szczególny nacisk położony jest na to aby wiedza miała charakter praktyczny.
Ugruntowanie pozycji zawodowej
Nowoczesny, bogaty i interdyscyplinarny. Unikatowe zajęcia, gry symulacyjne, warsztaty, spotkania z czołowymi osobistościami życia politycznego i gospodarczego. Szczególny nacisk położony jest na to aby wiedza miała charakter praktyczny.
Prestiż w środowisku biznesowym
Nowoczesny, bogaty i interdyscyplinarny. Unikatowe zajęcia, gry symulacyjne, warsztaty, spotkania z czołowymi osobistościami życia politycznego i gospodarczego. Szczególny nacisk położony jest na to aby wiedza miała charakter praktyczny.
 
Więcej informacji: SPRAWDŹ
 
Szczegółowe informacje:
Agnieszka
tel.: 510056001
[email protected]
Magdalena
tel.: 572350224
[email protected]
 
 

Реєстрація