Z głębokim smutkiem przyjelismy wiadomość, ze 15 czerwca r. zmarł nagle

prof. dr hab. Stefan Bosiacki
Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług
w latach 2004-2008.

Straciliśmy człowieka życzliwego i szlachetnego,
doskonałego nauczyciela,wielkiego przyjaciela młodzieży.

Panie Profesorze, pozostanie Pan na zawsze w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
składają:

Władze i cała społeczność Wyższej Szkoły Handlu i Usług
oraz
Założyciel Uczelni-Akademia Kupiecka Sp. z o.o.

Реєстрація