kierunki

Ukraine

Rozpoczęcie 4 edycji kursu odbędzie się 05.08.2017

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu organizuje dwumiesięczny kurs języka polskiego. 

Pozwala on szybko opanować podstawy języka albo pogłębić już zdobytą wiedzę.

Koszt:

– Studenci WSHiU 350 PLN / 80 EUR

– Pozostali 500 PLN / 120 EUR

W ramach kursu:

> 80 godzin lekcyjnych,

3 lekcje dziennie, w sobotę i niedzielę

zróżnicowane, specjalnie przygotowane na potrzeby kursu materiały lekcyjne,

15 osobowe grupy

certyfikat ukończenia kursu,

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną, co oznacza, że w podczas zajęć największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia.

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pragną podjąć studia na wyższych uczelniach w Polsce (pogłębienie posiadanej znajomości języka) lub chciałyby poznać podstawy języka polskiego, umożliwiające porozumiewanie się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (wersja dla początkujących). O uczestnictwie w grupie na określonym poziomie zaawansowania językowego decyduje test kwalifikacyjny.

Podstawową techniką podczas kursu jest praca w niewielkich grupach, oraz dialogi odgrywane przez uczestników w parach. Podczas zajęć często używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania (np. ulotek, nagrań telewizyjnych, oryginalnych dialogów). Szczególnie ważna jest rola nauczyciela, który stwarza możliwie jak najwięcej sytuacji przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym.

Osoby, które będą się przygotowywały do studiów na polskich uczelniach będą zapoznawały się ze słownictwem fachowym potrzebnym podczas nauki w szkole wyższej.

Nacisk na konwersacje nie oznacza jednak, że pomijane będzie nauczanie pozostałych sprawności językowych, czyli słuchania, poprawności gramatycznej, czytania i pisania. Stanowią one integralną część kursu, gdyż wpływają na płynność i sprawność konwersacji.
Uczestnik kursu otrzyma na zakończenie zajęć certyfikat ukończenia kursu języka polskiego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

ukończone 18 lat

wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie,

przed rozpoczęciem kursu wniesienie opłaty za kurs i przedstawienie dowodu wpłaty Biurze rekrutacji WSHiU (np. przesłanie e-mailem).

Na prośbę uczestnika kursu Uczelnia pomaga zarezerwować zakwaterowanie i wyżywienie w stołówce uniwersyteckiej. Koszt zakwaterowania i wyżywienia jest ustalany osobno. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu. Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie Uczelnia wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego.

Biuro rekrutacji:

[email protected]

Tel.: 618434796

Реєстрація