Niedawno odbyła się Konferencja Prasowa we Lwowie na temat „Edukacja, Partnerstwo i Rozwój”, na której została przedstawiona „Polska Platforma Edukacyjna” jako oficjalny przedstawiciel Poznańskiej Wyższej Szkoły Handlu i Usług.
Uczestniczyli:
dyrektor WSHiU – Pani Magdalena Górska
konsul RP we Lwowie – Pan Marian Orlikovski
przedstawiciel gminy miasta Lwów – Pani Marta Romaniak
kierownik marketingu w WSHiU – Aleks Czerewyk
Omówione zostały sposoby realizacji projektu na Ukrainie. Uzyskaliśmy poparcie Urzędu Miasta, Burmistrza i Konsulatu RP we Lwowie.
Podczas konferencji stworzyliśmy podstawy do dalszego rozwoju partnerskiej współpracy!

Реєстрація