kierunki

Ukraine

Kurs Instruktora Pływania


Termin:

3-31.01.2018 r.
Cel kursu:
Doskonalenie osobistych umiejętności pływackich oraz wiedzy metodycznej pozwalającej na prawidłowe prowadzenie
zajęć. Przygotowanie dydaktyczne kursantów do nauczania i doskonalenia zajęć z pływania.
Program:
nauczanie i doskonalenie 4 sportowych technik pływackich, nawrotów, startów
– nurkowanie w głąb, na odległość, orientacja pod wodą, warunki bezpieczeństwa
– pływanie długodystansowe, elementy ratownictwa
– zajęcia rekreacyjno-animacyjne w wodzie
– asystowanie, prowadzenie fragmentów lekcji w zakresie nauczania pływania
– asystowanie i prowadzenie fragmentów zajęć w zakresie doskonalenia pływania,
dla uczniów różnym wieku, na różnym etapie zaawansowania
– przygotowanie konspektu i przeprowadzenie lekcji egzaminacyjnej
– sposoby asekuracji indywidualnej ucznia

 

Wymagania:

– Instruowanie
– Dobra umiejętność pływania
– Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie
– Minimum wykształcenie średnie

Реєстрація