kierunki

Ukraine

Wyższa Szkoła Handlu i Usług prowadzi praktyczne Studia Licencjackie i Magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i w związku z tym utrzymuje ścisłą współpracę z instytucjami pełniącymi istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa. Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne.
Wyższa Szkoła Handlu i Usług i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu współpracują od dawna. Współpraca układa się doskonale dlatego Rektor WSHiU prof. Kamila Wilczyńska, Założyciel WSHiU Magdalena Górska i Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann podpisali porozumienie, którego celem jest rozszerzenie współpracy na rzecz aktywnej edukacji w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz działań promocyjno-informacyjnych związanych z systemem penitencjarnym w Polsce oraz współpraca dotycząca problematyki dydaktycznej, naukowo badawczej i praktyk zawodowych. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca WSHiU i OISW w Poznaniu będzie rozwijać się owocnie
 
 

Реєстрація