kierunki

Ukraine

 

25 września 2018 r. w Sali Białej poznańskiego Bazaru odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Marszałek Marek Woźniak nagrodził w ten sposób wybitne postacie życia naukowego, gospodarczego, kulturalnego i społecznego regionu. Wśród wyróżnionych znalazła się Nasza Pani Rektor prof. dr hab. Kamila Wilczyńska.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które  poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego.

   

 

 

źródło: zdjęcia Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Реєстрація