Rektor, Założyciel i Senat Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu,
mają zaszczyt zaprosić Państwa na

Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019

Sobota 13 października 2018 r. godzina 11.00

Sala konferencyjna World Trade Center Poznań

ul. Bukowska 12, Poznań

Wykład Inauguracyjny pt. „Czynniki kształtujące wartość współczesnych firm giełdowych” wygłosi:
prof. Robert Sobków – Wiceprezes ds. finansowych Grupa Lotos S.A.

 

Program:
1. Gaude Mater Polonia
2. Otwarcie uroczystości i powitanie gości
3. Przemówienie Inaugurujące JM Rektor WSHiU prof. dr. hab. Kamili Wilczyńskiej
4. Wystąpienie Założyciela WSHiU Magdaleny Górskiej
5. Immatrykulacja Studentów pierwszego roku
6.Przemówienie Przedstawiciela Młodzieży Akademickiej
7. Wykład Inaugurujący
8. Gaudeamus Igitur

Реєстрація