kierunki

Ukraine

W dniu 8 stycznia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie zostało podpisane porozumienie pomiędzy :

Komendą Powiatową Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego PSP kpt. Tomasza Kierzek a Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu reprezentowaną z upoważnienia Rektora prof.dr hab. Kamilę Wilczyńską przez Dziekana Wydziału Spełeczno – Ekonomicznego dr Alinę Skorb – Gała. Porozumienie zakłada między innymi wymianę doświadczeń w zakresie polityki bezpieczeństwa, uczestnictwo w wybranych projektach naukowo – badawczych, promowanie aktywnej edukacji, wymianę materiałów dydaktycznych oraz możliwość odbywania praktyk studenckich.

Реєстрація