Uwaga Studenci!!!!
Jeśli marzyły Wam się wielka przygoda w stylu American Dream, a jednocześnie szansa na zdobycie świetnego wykształcenia i doświadczenia, to słuchajcie uważnie:
Ruszył nabór wniosków o 2-letnie stypendium w The Bush School of Government & Public Service na Texas A&M University w Stanach Zjednoczonych. Grupa LOTOS pokryje koszty nauki oraz utrzymania przez cały okres studiów. Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną do 20 stycznia 2019 r.
Dzięki stypendium dwie osoby będą miały okazję podczas 2-letnich studiów magisterskich na kierunku Master of International Affairs oraz Master of Public Service and Administration pogłębić swoją wiedzę w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo energetyczne, dyplomacja praz polityka zagraniczna USA.
Każdy z kandydatów musi przygotować w języku angielskim swoje CV, tzw. „Statement of Purpose” (czyli pracę pisemną na temat jednej z bolączek życia społecznego lub gospodarczego w Polsce, której rozwiązanie przyniosłoby największe korzyści dla naszego kraju) oraz krótką prezentację stanowiącą streszczenie wspomnianej wcześniej pracy pisemnej. Jednocześnie, należy załączyć certyfikat testu GRE (Graduate Record Examination) lub GMAT (Graduate Management Admission Test) oraz certyfikat jednego z dwóch testów językowych – TOLES lub IELTS. Zgłoszenia można przesyłać droga elektroniczną na adres [email protected] do dnia 20 stycznia 2019 r. Więcej szczegółów na http://bit.ly/stypendiumLOTOSU.

Реєстрація