kierunki

Ukraine

Patriotyzm z łacińskiego „patria” oznacza ojczyzna.


Traktowana jest jako postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. Charakteryzuje się przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub nawet życia.

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością. „Patriotyzm gospodarczy. Ułuda czy rzeczywistość?”

To pytanie, zadali uczestnicy debaty, która odbyła się w murach naszej uczelni w sobotę 23.03.2019 r. w ramach Poznańskich Debat Wolnych i Solidarnych.

Wśród prelegentów/dysputantów znaleźli się prof. Krzysztof Brzechczyn (IF UAM), dr Cezary Kościelniak (IK UAM), dr Rafał Paweł Wierzchowski (SWPS Poznań), dr Robert Sobków (WSHiU), a także profesor Zdzisław Krasnodębski – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Jak podkreślali uczestnicy debety, patriotyzm może wyrażać się na kilka sposobów: – patriotyzm narodowy – miłość do kraju ojczystego oraz narodu znajdującego się w obrębie państwa; – patriotyzm regionalny – przywiązanie do regionu, krainy etnograficznej, dzielnicy kraju, z której się pochodzi lub w której się mieszka; – patriotyzm lokalny – miłość do stron rodzinnych, miejsca urodzenia i wychowania oraz do miejsca zamieszkania; – patriotyzm gospodarczy – przywiązanie do towarów wyprodukowanych w kraju ojczystym lub sprzedawanych przez markę z ojczystego kraju.

Motywowany patriotyzmem czy też regionalizmem jest obecnie etnocentryzm konsumencki, który polega na wspieraniu rozwoju własnej krajowej gospodarki poprzez dokonywanie zakupów krajowych i regionalnych produktów.

Musimy myśleć o tym kim będziemy w przyszłości, o naszej ekonomii, interesach i potencjałach mówiła dr Cezery Kościelniak, który podkreślił znaczenie patriotyzmu w wirtualnym świecie.

Gość specjalny debaty, prof. Zdzisław Krasnodębski mówił o znaczeniu umów międzynarodowych, które zawieramy z krajami Unii Europejskiej, a przede wszystkim o ich umiejętnym wykorzystaniu przez Polskę.

Natomiast dr Robert Sobków mówił o cenie patriotyzmu gospodarczego. „ Na dwa grosze rosyjski koncern wycenia patriotyzm Polaków” – podkreślał w swojej wypowiedzi nasz wykładowca. „To cena, która ma skłonić Polaków do nie tankowania na polskich stacjach”.

Organizatorem debaty była Fundacja Poznańskie Centrum Wolności i Solidarności.

Реєстрація