kierunki

Ukraine

Kurs zorganizowany na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Informacje ogólne: Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym podejmie pracę wychowawcy kolonijnego. Kurs odbywa się w systemie stacjonarnym.

CEL:

przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu: organizacji wypoczynku, organizacji zajęć, planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i obowiązków wychowawców.

ADRESACI:
– maturzyści, studenci oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą nabyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Wymagania wstępne dla uczestników: kandydaci na wychowawców wypoczynku muszą spełniać następujące wymagania formalne:

– ukończone 18 lat
– wykształcenie średnie *

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

I termin: 11.05.2019 – 19.05.2019

GODZINY ZAJĘĆ:
11.05.2019: 8.00-19.20
12.05.2019: 8.00-17.10
18.05.2019: 8.00-18.20
19.05.2019: 8.00-14.10 (po zajęciach egzamin)

KOSZT: 150 zł

Warunki ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia:

  • Aktywny udział w zajęciach,
  • Szkolenie kończy się testem pisemnym na ostatnich zajęciach, sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności uczestników,
  • Warunkiem ukończenia kursu jest równie ż uczestnictwo w min. 90% przeprowadzonych zajęć – można mieć 4 godziny zajęć nieobecności.

Ukończenie kursu wychowawców kolonijnych daje prawo do wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP na terenie całej Unii Europejskiej.

ZAPISY:https://wshiu.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-wychowawce-wypoczynku/

KONTAKT: [email protected], [email protected]

Реєстрація