kierunki

Ukraine

„Człowiek uczy się przez całe życie” – to słowa, które towarzyszą słuchaczom studiów podyplomowych. Dziś do grona absolwentów dołączyli słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania turystyką i hotelarstwem oraz Zarządzania w sporcie i rekreacji. Ludzie pełni pasji i zaangażowania będą teraz zarażać swoim entuzjazmem głównie uczniów szkół o profilach turystycznych i hotelarskich, także poprowadzą ośrodki rekreacji.

Реєстрація