W dniu wczorajszym w murach Naszej Uczelni odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące III edycji programu ,,Legia Akademicka MON” z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i studentki do udziału w programie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – #LegiaAkademicka.
Aby wziąć udział w programie, wystarczy status studenta (zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach).„

Legia Akademicka to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

– moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
– moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Реєстрація