X KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zorganizowany pod hasłem:
,,Ekonomiści dla rozwoju”, ukierunkowany jest na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej,z uwzględnienie wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Kongres ukierunkowany jest na dyskurs nad nowymi nurtami w ekonomii i innych dyscyplinach w zakresie nauk ekonomicznych. Celem Kongresu jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki.
W konferencji wzięła udział Pani Prezes Magdalena Górska – Założyciel WSHiU oraz prof.dr hab.Sławomir Zwierzchlewski.

     

Реєстрація