Z okazji zbliżającej się 80 rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir przypadającej na dzień 10 lutego 2020 r, w dniu dzisiejszym w WSHiU odbyła się konferencja „Losy Polaków zesłanych na Sybir po 1 i 17 września 1939 roku”. Uczestnikom konferencji przedstawiono zagadnienia odnoszące się do napaści na Polskę przez III Rzeszę i Związek Sowiecki oraz losy żołnierzy, policjantów, urzędników, inteligencji, osadzonych w obozach, w tym ich rodzin zesłanych na tereny Syberii i stepy Kazachstanu.

Dziękujemy za organizację konferencji panu Marianowi Macutkiewiczowi Prezesowi Związku Sybiraków w Poznaniu oraz panu mgr Lucjanowi Dutkiewiczowi, asp.sztab.w st. spocz.,wykładowcy WSHiU

 

Реєстрація