Pan Profesor włączy się w działalność naukowo-badawczą Uczelni a także podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi studentami studiów magisterskich i słuchaczami studiów MBA.

Konrad Trzonkowski, Profesor WSHiU – bankier inwestycyjny i korporacyjny z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych instytucjach finansowych tj. HSBC, Santander, BNP Paribas, wykładowca akademicki, członek rad nadzorczych (m.in. PESA Bydgoszcz S.A., Polska Żegluga, Bałtycka S.A., Opakomet S.A.), autor wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, finansowej i marketingowej. P. Trzonkowski obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w której odpowiada z realizację strategii finansowania podmiotów gospodarczych i ekspansji zagranicznej.

Konrad Trzonkowski, Professor at WSHiU – Executive Manager with established 20+ experience in corporate & investment banking, gained in the top local and international financial institutions i.e. HSBC, Santander, BNP Paribas, member of the Supervisory Boards (PESA Bydgoszcz S.A., Polferries S.A., Opakomet S.A.). As the Managing Director at the Industrial Development Agency, he is in charge of building unique portfolio of financial services addressed primarily to medium & large private, local government and state-owned companies as well as international cooperation and export.

Реєстрація