kierunki

Ukraine

W dniu 13 lutego 2020 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy :
Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu reprezentowanym przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dr Grzegorza Konopko a Wyższą Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu reprezentowaną przez Rektor prof. dr hab. Kamilę Wilczyńską. Porozumienie zakłada między innymi, promowanie edukacji proobronnej młodzieży, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, uczestnictwo w wybranych projektach naukowo – badawczych, wymianę materiałów dydaktycznych oraz możliwość odbywania praktyk studenckich.

   

Реєстрація