Kurs pedagogiczno-metodyczny dla wykładowców BHP
Rozpoczynamy nabór
Terminarz zajęć:

07-08.03.2020,

21-22.03.2020,

04-05.04.2020,

18.04.2020 w godzinach 8.00-16.40

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: [email protected]

Реєстрація