Uprzejmie informujemy , że Pani Rektor prof. Kamila Wilczyńska podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na Uczelni przez okres 7 dni, od dnia 11 marca do dnia 17 marca 2020r.
Decyzja Pani Rektor ma charakter prewencyjny, nie ma bowiem żadnych informacji o podejrzeniach zachorowań wśród studentów czy też pracowników naszej Uczelni.

Реєстрація