kierunki

Ukraine

2 bony o wartości 15 000 zł każdy, przekazała na ręce Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Wicestarosty Kaliskiego Zbigniewa Słodowego, Magdalena Górska – Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Jest to forma stypendiów, z których skorzystać będą mogli absolwenci powiatowych szkół w Liskowie i Opatówku. Tym którzy zdecydują się na naukę w Naszej Szkole, opłacone zostanie czesne za 3 lata studiów.

Реєстрація