kierunki

Ukraine

Pani Magdalena Górska, Założyciel  Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu odwiedziła Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Podczas spotkania przekazała na ręce Starosty, Lidii Czechak, dwa stypendia naukowe w postaci czeków.  Stypendium w wysokości 15 000 zł pozwala na bezpłatną naukę na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Starosta Lidia Czechak zdecydowała się o przekazaniu czeków do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie. Dyrektorzy tych placówek zdecydują, którzy z najzdolniejszych absolwentów zostaną nagrodzeni.

Реєстрація