kierunki

Ukraine

Magdalena Górska, Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług złożyła na ręce starosty Ernesta Iwańczuka i wicestarosty Małgorzaty Wiśniewskiej-Zabłockiej dwa czeki, każdy z nich opiewa na kwotę 15.000 zł. Jeden z czeków trafi do Zespołu Szkół Rolniczych, drugi do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Dyrektorzy Ewelina Zawielak (ZSR) oraz Marek Kostka (CKZiU) zadecydują o tym, którego ze swoich uczniów uhonorować tak cenną nagrodą. Każdemu z obdarowanych uczniów czek pozwoli na bezpłatną naukę przez całe trzy lata studiów licencjackich.

Реєстрація