kierunki

Ukraine

Magdalena Górska – Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu w trakcie spotkania z Wicestarostą Gostyńskim Panem Januszem Sikorą oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Panem Markiem Smektały wręczyła na ręce Wicestarosty dwa bony edukacyjne każdy o wartości 15 tys. zł z przeznaczeniem dla uczniów, którzy podejmą naukę na tej uczelni. Każdy z tych bonów to równowartość opłaty czesnego za 3-letnie studia licencjackie na wybranym kierunku. W trakcie rozmowy Prezes poinformowała, że wybór dwóch uczniów pozostawia w gestii decyzji Starostwa Powiatowego. Wstępnie ustalono, że po zakończeniu matur w tym roku szkolnym wspólnie z dyrektorami szkół oraz Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych zostaną wybrani dwaj uczniowie, którzy otrzymają czeki. Będzie to szansa dla uczniów na bezpłatne studia licencjackie na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Реєстрація