kierunki

Ukraine

Na ręce Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca Pani Magdalena Górska, przekazała dwa symboliczne czeki na naukę w WSHiU. Każdy z czeków opiewa na kwotę 15 tysięcy złotych. Czeki to w rzeczywistości stypendia dla zdolnej młodzieży szkół średnich z Powiatu Wągrowieckiego.

Реєстрація