kierunki

Ukraine

Stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z powiaty kępińskiego.

Magdalena Górska – założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, przekazała na ręce Starosty Kępińskiego Roberta Kieruzala i wicestarosty Alicji Śniegockiej od fundacji szkoły  dwa bony edukacyjne – każdy z nich o wartości  15 000 złotych. Bony przeznaczone są do wykorzystania na opłatę czesnego, na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych WSHiU w Poznaniu przez dwóch absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński, chcących podjąć studia na wymienionej uczelni.

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація