kierunki

Ukraine

KURS PEDAGOGICZNO-METODYCZNY DLA WYKŁADOWCÓW BHP.

Zapraszamy do udziału w KURSIE PEDAGOGICZNO-METODYCZNYM DLA WYKŁADOWCÓW BHP.

Celem kursu jest nabycie przez uczestnika kompetencji pedagogiczno-metodycznych do organizowania i prowadzenia szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestnik ponadto zdobędzie wiedzę z zakresu dydaktyki oraz opanuję praktyczne metody nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Kurs skierowany jest do:
– wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, kursów i instruktaży z BHP,
– techników, inspektorów, specjalistów BHP,
– inspektorów PIP,
– kadry medycznej, administracyjnej,
– pracowników d/s ochrony przeciwpożarowej,

DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:
Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

TERMIN ROZPOCZĘCIA:
– pierwsze zajęcia 24.10.2020 r. (forma ONLINE)

Więcej informacji:
Agnieszka 510 056 001

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація