kierunki

Ukraine

Stypendia dla Absolwentów szkół średnich z powiatu pilskiego.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług po raz kolejny ufundowała stypendia dla zdolnej młodzieży z powiatów wielkopolski. Pierwsze tegoroczne dwa stypendia przekazaliśmy na ręce Starosty Pilskiego Pana Eligiusz Komarowski. Jak ważna jest edukacja dla młodego człowieka, nikogo już dziś nie trzeba przekonywać. Dlatego Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła ponad półtora miliona złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 25 tysięcy złotych, każdy. Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów. Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość. Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu, a dla młodego człowieka inwestycją w jego naukę, rozwój i sukces osobisty.Dziękujemy Staroście Panu Eligiusz Piotr Komarowski za troskę o dobre wykształcenie, wychowanie i sukces młodzieży z powiatu pilskiego.

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація