Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ,,Zasłużonym dla Kupiectwa Polskiego”

W dniu 21 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie odbyła się…