kierunki

Ukraine

Kolejna edycja stypendium

Kolejna edycja stypendiów ruszyła !

Wyższa Szkoła Handlu i Usług po raz kolejny ufundowała stypendia dla zdolnej młodzieży z powiatów wielkopolski.

Zapraszamy na studia licencjackie i magisterskie!

Przekazaliśmy dwa stypendia na ręce Starosty powiatu kościańskiego Pana Henryka Bartoszewskiego ?

Jak dostać stypendium?

Ucz się pilnie i często się ucz. Staw przed sobą cel, nie przestawaj rozwijać swoją kreatywność – bądź indywidualny.

Główna rzecz – to pozytywne nastawienie!

Studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu realizuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również kształcenie w ramach

studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń dokształcających.

Zapraszamy licealistów i nie tylko do naszej szkoły!

Poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu dodatkowej wiedzy służą nie tylko realizowane w programie zajęcia. Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w pracach licznych kół naukowych, a także w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

Ponadto, WSHIU jest jednym z uczestników Legii Akademickiej, czyli programu skierowanego do studentów chętnych do odbycia szkoleń wojskowych i uzyskania stopni wojskowych.  

Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 30 tysięcy złotych.

Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów.

Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość.

Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu, a dla młodego człowieka inwestycją w jego naukę, rozwój i sukces osobisty ?

Siedziba Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu mieści się przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Pod tym samym adresem działalność prowadzi Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

Istotnym punktem na mapie uczelni jest Biuro Karier i Praktyk, do zadań którego należy między innymi świadczenie usług doradczych, organizowanie szkoleń i warsztatów, nawiązywanie współpracy z pracodawcami, czy pomoc w pokonywaniu wieloetapowych procesów rekrutacyjnych.

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація