kierunki

Ukraine

Stypendia – Powiat Międzychodzki

Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła ponad 2 miliony złotych...

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu realizuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również kształcenie w ramach

studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń dokształcających.

Zapraszamy licealistów i nie tylko do naszej szkoły!

Poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu dodatkowej wiedzy służą nie tylko realizowane w programie zajęcia. Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w pracach licznych kół naukowych, a także w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

Jak dostać stypendium na studia w Poznaniu?

Kolejna edycja stypendiów ruszyła !

Wyższa Szkoła Handlu i Usług po raz kolejny ufundowała stypendia dla zdolnej młodzieży z powiatów wielkopolski.

Dzisiaj dwa stypendia przekazaliśmy na ręce Starosty powiatu międzychodzkiego Pana Rafał Litke?

Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 30 tysięcy złotych.

Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów. Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość.

Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu, a dla młodego człowieka inwestycją w jego naukę, rozwój i sukces osobisty ?

Zapraszamy do Wyższej Szkoły Handlu i Usług!

Siedziba Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu mieści się przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Pod tym samym adresem działalność prowadzi Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

Istotnym punktem na mapie uczelni jest Biuro Karier i Praktyk, do zadań którego należy między innymi świadczenie usług doradczych, organizowanie szkoleń i warsztatów, nawiązywanie współpracy z pracodawcami, czy pomoc w pokonywaniu wieloetapowych procesów rekrutacyjnych.

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація