kierunki

Ukraine

Stypendia Poznań 2022 – Powiat nowotomyski

Jak dostać stypendium? Miło nam poinformować, że...

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu realizuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również kształcenie w ramach

studiów podyplomowych.

Zapraszamy licealistów i nie tylko do naszej szkoły!

Poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu dodatkowej wiedzy służą nie tylko realizowane w programie zajęcia.

Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w pracach licznych kół naukowych, a także w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

Jak dostać stypendium?

Miło nam poinformować, że w Wyższej Szkole Handlu i Usług ruszyła kolejna edycja stypendiów !

Stypendium dostaje każdy, kto ma świetne wyniki w nauce, sporcie, twórczości! WSHiU daje stypendium dla najlepszych uczniów, sportowców, osób z rozwiniętą marką osobistą, dla tych którzy chcą się rozwijać i wyróżniać się na tle większości.

Jest również możliwość otrzymać zapomogę lub stypendium socjalne.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług po raz kolejny ufundowała stypendia dla zdolnej młodzieży z powiatów wielkopolski.

Dzisiaj dwa stypendia przekazaliśmy na ręce Starosty powiatu nowotomyskiego Pana Andrzeja Wilkońskiego ?

Siedziba Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu mieści się przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Pod tym samym adresem działalność prowadzi Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

Istotnym punktem na mapie uczelni jest Biuro Karier i Praktyk, do zadań którego należy między innymi świadczenie usług doradczych, organizowanie szkoleń i warsztatów, nawiązywanie współpracy z pracodawcami, czy pomoc w pokonywaniu wieloetapowych procesów rekrutacyjnych.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 30 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów.

Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość.

Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu, a dla młodego człowieka inwestycją w jego naukę, rozwój i sukces osobisty ?

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація