kierunki

Ukraine

Zapraszamy na konferencję! ESG w MŚP – szanse i wyzwania

Konferencja stacjonarna

Program

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:15 Otwarcie konferencji. Przedstawiciele: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT), Wyższej Szkoły Handlu i Usług Akademii Nauk Stosowanych.

10:15-10:30 Wprowadzenie do raportowania ESG. Agata Materna-Leff i Anna Padewska-Organ (PPNT), Artur Szczepek (Rzecznik MŚP).

E (Environmental). Aspekty środowiskowe w strategicznych decyzjach firmy

10:35-11:00 Wpływ aspektów środowiskowych na firmę. Mikołaj Maśliński (Maśliński Law & Consulting).

11:05-11:25 Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw – case study Locotransped. Katarzyna Prętnicka (Locotranssped).

11:30-12:00 Panel dyskusyjny: Praktyczne aspekty wdrażania GOZ w MŚP.

Eksperci: Katarzyna Błachowicz (Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu), dr inż. Wojciech Bednarek (PARP), Katarzyna Bronowska (BGK). Moderator: Małgorzata Masłowska-Bandosz (Abrys).

12:00-12:20 Przerwa kawowa

S (Social). Lokalne społeczności w życiu firmy

12:20-12:50 Budowanie odpowiedzialności społecznej. Katarzyna Gierczak Grupińska (Fundacja Firmy Rodzinne).

12:55-13:25 Współpraca z lokalną społecznością. Sławomir Brzózek (VRG S.A.)

13:30-14:10 Panel dyskusyjny: Współpraca z lokalną społecznością.

Eksperci: Sławomir Brzózek (VRG S.A.), Patryk Krawczyk (PISOP), Anna Rakowska (Amica), Artur Szczepek (Rzecznik MŚP). Moderator: Małgorzata Masłowska-Bandosz (Abrys).

14:10-14:50 Przerwa lunchowa

G (Governance). Wpływ ESG na decyzje zarządcze przedsiębiorstwa

14:50-15:20 Raportowanie pozafinansowe okiem biegłego rewidenta. Przemysław Oczyp (KPMG Advisory).

15:25-16:00 Panel dyskusyjny: Co mogę zrobić, żeby być bardziej G? Rola oraz odpowiedzialność zarządu i pracowników.

Eksperci: Magdalena Hilszer (Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), dr Grzegorz Konieczny (WSHiU). Moderator: Tomasz Czarnecki (Abrys).

16:00 Zakończenie konferencji

Uwaga: Godziny mają charakter orientacyjny.

Rejestracja na wydarzenie dostępna na stronie https://esg.abrys.pl/?fbclid=IwAR2IND3Yn6eS8qzquFaqVhix4YkHhtQdC3E8Msaqnl22knUC7O1ybakXz40

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація