kierunki

Ukraine

Stypendia dla zdolnej młodzieży powiatu złotowskiego

🎓WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu po raz kolejny ufundowała stypendia dla zdolnej młodzieży z powiatów wielkopolski. Dwa stypendia przekazaliśmy na ręce starosty powiatu złotowskiego pana Patryka Wruka 🤝

🎓WSHIU Akademia Nauk Stosowanych przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 30 tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów. Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość.

🎓Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu, a dla młodego człowieka inwestycją w jego naukę, rozwój i sukces osobisty 🤝

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація