kierunki

Ukraine

Specjalnosć Cyberbezpieczeństwo

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe z specjalnością Cyberbezpieczeństwo to unikalna oferta

edukacyjna dla osób pragnących zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinie ochrony

informacji oraz systemów informatycznych. W dobie coraz większego znaczenia technologii

cyfrowych i zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, kształcenie ekspertów w zakresie

cyberbezpieczeństwa staje się kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno na poziomie

narodowym, jak i międzynarodowym.

 

Nasz program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, w tym:

 • Podstawy bezpieczeństwa narodowego

 • Strategie i polityki bezpieczeństwa cybernetycznego

 • Analiza zagrożeń cybernetycznych

 • Zarządzanie kryzysowe w cyberprzestrzeni

 • Prawo i regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa

 • Metody i techniki ochrony danych

 • Praktyczne aspekty zabezpieczania systemów informatycznych

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, w tym praktyków z branży, co gwarantuje najwyższy poziom kształcenia.

Absolwent specjalności Cyberbezpieczeństwo to wysoko wykwalifikowany specjalista, gotowy do

podjęcia pracy w różnorodnych sektorach, takich jak:

 • Instytucje rządowe i samorządowe

 • Służby mundurowe

 • Korporacje międzynarodowe

 • Firmy technologiczne

 • Sektor finansowy

Nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia kluczowych ról w zespołach ds. cyberbezpieczeństwa, zajmujących się monitorowaniem, analizą i reagowaniem na zagrożenia w cyberprzestrzeni. Posiadają umiejętności w zakresie tworzenia i wdrażania polityk bezpieczeństwa, a także zarządzania incydentami i kryzysami cybernetycznymi.

Dlaczego Warto Wybrać Nasz Kierunek?

Nowoczesne podejście do nauczania – nasze programy są aktualizowane na bieżąco, aby odzwierciedlać najnowsze trendy i wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Praktyczne doświadczenie – dzięki współpracy z wiodącymi firmami i instytucjami, studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia podczas staży i praktyk zawodowych.

Wysokiej klasy kadra dydaktyczna – nasz zespół składa się z ekspertów z dużym doświadczeniem praktycznym i naukowym.

Perspektywy kariery – ukończenie studiów na tym kierunku otwiera szerokie możliwości zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży cyberbezpieczeństwa.

Zapraszamy do Zapisu!

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przyszłością w dynamicznej i niezwykle istotnej dziedzinie, jaką jest cyberbezpieczeństwo, dołącz do nas i rozpocznij studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.
Razem stworzymy bezpieczniejszą cyberprzestrzeń!
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej i zapisać się na studia!

Реєстрація