kierunki

Russian
STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Ekonomia globalna i menedżerska

Zdobyta wiedza i rozwinięte w toku studiów umiejętności są niezbędne do sprawnego kierowania organizacjami i podejmowania szeroko rozumianych decyzji gospodarczych.

Ekonomia globalna i menedżerska

Studia na specjalności Ekonomia Globalna i Menedżerska podporządkowane są wymogom współczesnego rynku pracy oraz potrzebom praktyki gospodarczej. 

Oznacza to, że absolwenci specjalności posiadają nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii oraz potrafią ją zastosować w praktyce gospodarowania (czyli w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych i rządowych itd.).

 
Czego będziesz miał okazję się nauczyć, jeżeli wkroczysz na tę ścieżkę kształcenia? Poznasz od strony teoretycznej współczesne założenia makroekonomii, dowiesz się, w jaki sposób wykonywane są komparatywne analizy gospodarek narodowych, a ponadto zrozumiesz istotę zachowań rynkowych konsumentów, co pozwoli ci na wdrożenie odpowiednich działań menedżerskich w przyszłości.
 


W ramach specjalności, oprócz przedmiotów wspólnych dla kierunku Ekonomia, oferowane są następujące przedmioty, które można podzielić wg dwóch głównych bloków tematycznych:
– wiedza ogólnoekonomiczna – wybrane przedmioty: gospodarka regionalna, ekonomia sektora publicznego, wprowadzenie do finansów, analiza ekonomiczna,
polityka gospodarcza.

– umiejętności menedżerskie (w sektorze prywatnym i publicznym) – wybrane przedmioty: normalizacja i zarządzanie jakością, analiza finansowa, metody podejmowania decyzji, rachunkowość zarządcza, handel zagraniczny.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako: 

– menedżerowie firm,

– specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,

– dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie,

– analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych,

– stratedzy gospodarczy,

– doradcy ekonomiczni,
– eksperci w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych,
– eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach  działających na rynkach unijnych,
– pracownicy nauki i dydaktyki (nauczyciele akademiccy i inni).

Zapraszamy na studia na specjalności ekonomia globalna i menedżerska!

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy – pobierz
  • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
  • ksero dyplomu studiów wyższych
  • ksero suplementu
  • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
  • zdjęcie w wersji cyfrowej
  • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
  • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X