kierunki

Ukraine

Stypendia – Wolsztyn

Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 30 tysięcy złotych.

Kolejna edycja stypendiów ruszyła !

Wyższa Szkoła Handlu i Usług po raz kolejny ufundowała stypendia dla zdolnej młodzieży z powiatów wielkopolski.

Przekazaliśmy dwa stypendia na ręce Starosty powiatu wolsztyńskiego Pana Jacka Skrobisz ?

Jak dostać stypendium?

Ucz się pilnie i często się ucz. Staw przed sobą cel, nie przestawaj rozwijać swoją kreatywność – bądź indywidualny.

Główna rzecz – to pozytywne nastawienie!

Wyższa Szkoła Handlu i Usług przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 30 tysięcy złotych.

Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów.

Studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu realizuje kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również kształcenie w ramach

studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń dokształcających.

Zapraszamy licealistów i nie tylko do naszej szkoły!

Poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu zainteresowań i zdobywaniu dodatkowej wiedzy służą nie tylko realizowane w programie zajęcia. Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w pracach licznych kół naukowych, a także w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

Ponadto, WSHIU jest jednym z uczestników Legii Akademickiej, czyli programu skierowanego do studentów chętnych do odbycia szkoleń wojskowych i uzyskania stopni wojskowych.  

Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość.

Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu, a dla młodego człowieka inwestycją w jego naukę, rozwój i sukces osobisty ?

Siedziba Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu mieści się przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Pod tym samym adresem działalność prowadzi Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Handlu i Usług.

Istotnym punktem na mapie uczelni jest Biuro Karier i Praktyk, do zadań którego należy między innymi świadczenie usług doradczych, organizowanie szkoleń i warsztatów, nawiązywanie współpracy z pracodawcami, czy pomoc w pokonywaniu wieloetapowych procesów rekrutacyjnych.

Podziel się tym postem

Więcej do odkrycia

Реєстрація