kierunki

Ukraine

Praktyka na II semestrze 

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk kierunkowychPobierz
2.Karta przebiegu praktyk kierunkowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształceniaPobierz
3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscuPobierz
4.Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta / skierowanie na praktyki(w biurze obsługi studenta)

W przypadku studentów realizujących praktykę w miejscu zatrudnienia:

1.Zakres obowiązków odpowiedzialności zatrudnionego 
2.Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnieniaPobierz

W przypadku studentów prowadzących działalność gospodarczą:

1.Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
2.Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzenia działalności gospodarczejPobierz

Реєстрація