kierunki

Ukraine

Praktyka na V semestrze

Dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki w miejscu wybranym przez studenta:

1.Wytyczne do praktyk – sylabus praktyk specjalnościowych 

Finanse i rachunkowość sektora publicznego
Pobierz

Finanse i rachunkowość w biznesie
Pobierz

2.Karta przebiegu praktyk specjalnościowych, dzienniczek praktyk, walidacja efektów kształcenia 

Finanse i rachunkowość sektora publicznego
Pobierz

Finanse i rachunkowość w biznesie

Pobierz

3.Wniosek o zgodę na realizację praktyki w wybranym miejscu

Finanse i rachunkowość sektora publicznego
Pobierz

Finanse i rachunkowość w biznesie
Pobierz

4.Umowa z zakładem pracy o organizację praktyki studenta oraz skierowanie na praktyki Pobierz 

 

Реєстрація