STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Bezpieczeństwo publiczne – specjalność policyjna

Specjalność ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę we wszystkich strukturach państwa, samorządu i podmiotów prywatnych zapewniających ochronę porządku prawnego i majątku narodowego, życia i zdrowia obywateli oraz ich mienia prywatnego.

Bezpieczeństwo publiczne – specjalność policyjna

Specjalność ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę we wszystkich strukturach państwa, samorządu i podmiotów prywatnych zapewniających ochronę porządku prawnego i majątku narodowego, życia i zdrowia obywateli oraz ich mienia prywatnego.

W trakcie zajęć studenci posiądą wiedzę ogólną z zakresu funkcjonowania państwa, jego administracji i podstaw prawa, a także szeroko rozumianego kształtowania relacji międzyludzkich w ramach różnych grup społecznych. Poznanie tej problematyki pozwala na zrozumienie znaczenia podstawowej wiedzy w tym zakresie dla zapewnienia szeroko rozumianego porządku publicznego. 

Nie mniej ważny jest,  w ramach specjalności, ukierunkowany i pragmatyczny charakter zajęć m. in. pozwalający na uwzględnianie w ich trakcie analizy i oceny aktualnych źródeł dla bezpieczeństwa współczesnego społeczeństwa i państwa. Począwszy od tych zagrażających życiu czy zdrowiu, a skończywszy na zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego wskutek rozwoju nowych technologii. Istotnym walorem zajęć jest wiedza i posiadane doświadczenie zawodowe wykładowców.

Wiedza, a także umiejętności poznawczo-analityczne uzyskane w ramach tej specjalności będą na pewno dużym ułatwieniem dla absolwentów na zatrudnienie w Policji, Strażach Gminnych (Miejskich), Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej itp. Mogą być także pomocne w procesie rekrutacji do innych formacji i służb  zapewniających bezpieczeństwo państwa i jego obywateli np. służb specjalnych jak Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa,  Żandarmeria Wojskowa.

Oczywiście nie należy także zapomnieć o pracy w profesjonalnych firmach prywatnych zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Absolwent po ukończeniu studiów w ramach tej specjalności będzie posiadał:

 • wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i państwa, a także źródeł stanowiących dla nich potencjalne zagrożenie;
 • znajomość przepisów prawa normujących zasady zapewnienia bezpieczeństwa publicznego przez różne podmioty funkcjonujące w jego obszarze;
 • umiejętności w zakresie stosowania odpowiednich działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
 • wiedzę dotyczącą zasad współpracy i współdziałania różnych organów stojących na straży bezpieczeństwa publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości;
 • kompetencje społeczne do pracy na różnych stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego (Policja, Straży Gminna/miejska itp.) oraz w innych służbach i organach administracji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w różnych, a także podmiotach prywatnych funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa publicznego.

Mateusz, Absolwent WSHiU

Dzięki studiom wyższym udało mi się posiąść rozległą wiedzę, dzięki której umiem przewidywać i szacować ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Jestem przygotowany do odpowiedniego reagowania na występujące sytuacje kryzysowe. Moja wiedza i doświadczenie są szczególnie użyteczne w dzisiejszych niespokojnych czasach.

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ksero świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia I stopnia

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

5 340 zł

2 670 zł

445 zł

II Rok

6 540 zł

3 270 zł

545 zł

III Rok

7 620 zł

3 810 zł

635 zł

Do 30 sierpnia studia stacjonarne -20%

 

Реєстрація