kierunki

Russian
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Bezpieczeństwo publiczne – specjalność policyjna

Specjalność ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę we wszystkich strukturach państwa, samorządu i podmiotów prywatnych zapewniających ochronę porządku prawnego i majątku narodowego, życia i zdrowia obywateli oraz ich mienia prywatnego.

Bezpieczeństwo publiczne - specjalność policyjna

Absolwenci wyróżniają się specjalistyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Studia przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych i interwencyjnych w obliczu gwałtownie zachodzących przemian społecznych, niestabilnego rynku pracy, przemocy w szkole, patologii czy niezgodnego z prawem wykorzystywania zasobów teleinformatycznych.

Specjalność ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które po zakończeniu studiów chciałyby rozpocząć pracę we wszystkich strukturach państwa, samorządu i podmiotów prywatnych zapewniających ochronę porządku prawnego i majątku narodowego, życia i zdrowia obywateli oraz ich mienia prywatnego.

W trakcie zajęć studenci posiądą wiedzę ogólną z zakresu funkcjonowania państwa, jego administracji i podstaw prawa, a także szeroko rozumianego kształtowania relacji międzyludzkich w ramach różnych grup społecznych. Poznanie tej problematyki pozwala na zrozumienie znaczenia podstawowej wiedzy w tym zakresie dla zapewnienia szeroko rozumianego porządku publicznego. 

Nie mniej ważny jest ukierunkowany i pragmatyczny charakter zajęć m. in. pozwalający na uwzględnianie w ich trakcie analizy i oceny aktualnych źródeł dla bezpieczeństwa współczesnego społeczeństwa i państwa. Począwszy od tych zagrażających życiu czy zdrowiu, a skończywszy na zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego wskutek rozwoju nowych technologii.

Wiedza, a także umiejętności poznawczo-analityczne uzyskane w ramach tej specjalności będą na pewno dużym ułatwieniem dla absolwentów na zatrudnienie w Policji, Strażach Gminnych (Miejskich), Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej itp. Mogą być także pomocne w procesie rekrutacji do innych formacji i służb  zapewniających bezpieczeństwo państwa i jego obywateli np. służb specjalnych jak Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa,  Żandarmeria Wojskowa.

Oczywiście nie należy także zapomnieć o pracy w profesjonalnych firmach prywatnych zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach obowiązującego porządku prawnego.

przedmioty specjalnościowe

 1. Przeciwdziałanie terroryzmowi.
 2.  Cywilna organizacja obrony narodowej.
 3. Kryminologia i kryminalistyka.
 4. Ochrona osób i mienia.
 5. Służby specjalne.
 6. Zwalczanie przestępczości.

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ksero świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X