kierunki

Ukraine
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Ochrona informacji niejawnych

Kompetencje zdobyte w ramach tej specjalności okażą się niezastąpione na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych oraz odpowiedzialnych za prawidłowy obieg informacji i tajemnice prawnie chronione w jednostkach administracji publicznej, służbach mundurowych i różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Ochrona informacji niejawnych

Specjalność z uwagi na swój specyficzny charakter jest dedykowana do osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z tego zakresu z racji wykonywanej pracy jako kierownicy różnych jednostek organizacyjnych administracji i samorządu oraz podmiotów gospodarczych lub też planują zatrudnienie w charakterze pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w instytucjach rządowych i samorządowych oraz w biznesie.

Absolwent pozna zasady organizowania ochrony informacji niejawnych, zasady ich przetwarzania zasady kontroli stanu ich zabezpieczenia, zasady ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych oraz fizycznego zabezpieczenia tych informacji w różnych warunkach.

Ponadto absolwent zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą uregulowań prawnych w zakresie wytwarzania, przechowywania i archiwizowania informacji niejawnych oraz wymagań związanych z nadzorem nad prawidłowym obiegiem dokumentów jawnych i niejawnych.

Pozna on także podstawowe zasady organizacji i  funkcjonowania kancelarii niejawnych oraz postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicą zawodową, branżową, biznesową, technologiczną oraz tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ważnym elementem przygotowującym absolwenta do działalności w tym obszarze będzie uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie objętym wiedzą teoretyczną dotyczącą przetwarzania, przechowywania oraz zabezpieczania informacji niejawnych, a także bezpieczeństwa teleinformatycznego, technologicznego i postępowania z bazami danych.

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności:

 

Przykładowe przedmioty:

 

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 
 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia I stopnia

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

5100 zł

2550 zł

425 zł

II Rok

6480 zł

3240 zł

540 zł

III Rok

7560 zł

3780 zł

630 zł

Do 30 lipca studia stacjonrne -20%

Реєстрація