kierunki

Russian
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych

Celem studiów „Ochrona informacji niejawnych”  jest przygotowanie studentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz wyposażenie ich w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym, przygotowanie ich do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacjach gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych, wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz  kształtowanie umiejętności analizy źródeł zagrożeń   i uwarunkowań dotyczących tego systemu.

Studia z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych” pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii i innych pracowników pionów ochrony.

Co zyskasz studiując tę specjalność?

 • Zapoznasz się z kompleksową wiedzą dotyczącą ochrony danych osobowych wg nowych przepisów RODO.
 • Nauczysz się posługiwać wybranymi narzędziami informatycznymi, metodami i procedurami, wspierającymi system ochrony informacji.
 • Nauczysz się jak w sposób profesjonalny działać w zakresie stanowiska inspektora ochrony danych osobowych (IODO).
 • Dowiesz się, jak krok po kroku zbudować system ochrony danych osobowych w organizacji oraz prowadzić rejestry danych.
 • Zdobędziesz umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych.

przedmioty specjalnościowe

 1. Polityka bezpieczeństwa informacji. 2 pkt ECTS
 2.  Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 2 pkt ECTS
 3. Ochrona informacji niejawnych w UE. 3 pkt ECTS
 4. Ochrona informacji niejawnych w RP. 4 pkt ECTS
 5. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa informacji. 3 pkt ECTS
 6. Ochrona danych osobowych. 4 pkt ECTS
 7. Konflikty i wojny we współczesnym świecie. 2 pkt ECTS

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ksero świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X