kierunki

Russian
STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Zarządzanie kryzysowe
i ochrona ludności


Specjalność jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie społeczne związane z koniecznością zarządzania sytuacją kryzysową (np. w wyniku klęsk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych) w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem specjalności Zarządzanie Kryzysowe jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.

 

 

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu różnego rodzaju zagrożeń ich analizowania i diagnozowania oraz zapobiegania, między innymi poprzez sprawne zarządzanie zespołem ludzi i kryzysem uwzględniającym powszechnie otaczające nas ryzyko. Będzie dysponował wiedzą na temat istoty kryzysu i jego uwarunkowań, zasady działania w sytuacjach kryzysowych (organizacyjnych, społecznych, gospodarczych i będących następstwami działania człowieka i sił natury).

 


Absolwent będzie umiał zorganizować zespół i zarządzać nim w sytuacji kryzysowej.
Ważną kompetencją absolwenta jest umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń wywołujących sytuację kryzysową i przeciwdziałanie im. Osoba kończąca te studia zna także techniki radzenia sobie w stresie, umie panować nad zachowaniami grupowymi wobec napięć przeżywanych w sytuacjach zagrożenia. 

Marcin, Absolwent WSHiU

Ukończyłem studia na specjalności Zarządzanie kryzysowe. Potrafię analizować źródła zagrożeń we wszystkich sferach życia publicznego. Umiem projektować działania prewencyjne. W ramach praktyk w Centrum Zarządzania Kryzysowego zdobyłem doświadczenie w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.,

przedmioty specjalnościowe

 1. Ochrona infrastruktury krytycznej. 3 pkt ECTS
 2.  Zarządzanie kryzysowe w innych państwach. 3 pkt ECTS
 3. Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne. 2 pkt ECTS
 4. System zarządzania kryzysowego. 3 pkt ECTS
 5. Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego. 3 pkt ECTS
 6. Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych. 3 pkt ECTS

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ksero świadectwa dojrzałości
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X