STUDIA I STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Specjalność jest odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie społeczne związane z koniecznością zarządzania sytuacją kryzysową (np. w wyniku klęsk żywiołowych, awarii technicznych, działań terrorystycznych) w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Specjalność ta przeznaczona jest dla osób chcących podjąć pracę w komórkach zarządzania kryzysowego w ramach administracji samorządowej i rządowej. Studiami w ramach tej specjalności powinni być zainteresowani także strażacy Państwowej Straży Pożarnej czy też Ochotniczych Straży Pożarnych lub osoby zamierzające podjąć tam pracę, lub zgłosić się do służby ochotniczej.

 Specjalność ta powinna wzbudzić szczególne zainteresowanie słuchaczy i absolwentów Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Przemawia za tym podobny program kształcenia pozwalający ukończyć im studia wyższe, które nie tylko poszerzają i utrwalają wiedzę niezbędną w przyszłej pracy zawodowej, ale także stanowią krok w kierunku awansu zawodowego  obejmującego wyższe stanowiska służbowe w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.

Ważnym argumentem jest fakt, że Państwowa Straż Pożarna stanowi podstawę systemu Obrony Cywilnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego uzupełnieniem są spełniające wymogi jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Program studiów opracowany został w oparciu o najnowsze doświadczenia polskie, europejskie czy światowe uwzględniające powstawanie sytuacji kryzysowych mogących następnie przekształcić się w kryzys o różnorodnym charakterze. Uwzględniona została także najnowsza literatura obejmująca tę problematykę.

Studia obejmujące różne aspekty zarządzania lub też inaczej kierowania kryzysem pozwalają uzyskać wiedzę, kompetencje oraz poznać jego praktyczną stronę umożliwiając  w perspektywie realizację planowych i skoordynowanych działań w sytuacjach zagrożeń o różnorakim charakterze obejmującym zarówno klęski żywiołowe, katastrofy techniczne czy też inne, mogące być przyczyną wprowadzenia stanów nadzwyczajnych.

Takie przygotowanie gwarantowane jest dostosowaniem do zakresu objętego specjalnością studiów przedmiotów obejmujących poznanie obok teorii, także praktycznej strony zarządzania kryzysowego w ramach administracji rządowej i samorządowej, Obrony Cywilnej czy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 
 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia I stopnia

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

5100 zł

2550 zł

425 zł

II Rok

6480 zł

3240 zł

540 zł

III Rok

7560 zł

3780 zł

630 zł

Do 30 lipca studia stacjonrne -20%

Реєстрація