kierunki

Ukraine
Wyższa SzkOŁa Handlu i UsŁug

Magisterskie

Studia magisterskie przeznaczone są dla kandydatów, którzy chcą pozyskać zaawansowaną i specjalistyczną wiedzę w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego. W sposób bezkompromisowy dążymy do tego, by nasi studenci pod opieką profesorów, wykładowców i trenerów stali się ekspertami w zakresie bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcamy zajęciom o charakterze praktycznym, przejawia się to w ogromnym zróżnicowaniu form kształcenia.

Реєстрація