STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest to stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Przepisy prawa wymagają od pracodawców podejmowanie w zakładzie pracy systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bhp. Skuteczność tych działań wymaga, aby były one prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w tych jednostkach.

Podstawą współczesnego bezpieczeństwa i higieny pracy są unormowania prawne kształtujące się od końca XIX w. obejmujące podstawowe i najprostsze zasady ochrony zdrowia i życia pracownika, i dalej poprzez rozwój prawa uwzględniającego postęp technologiczny. Istotnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy są czynniki związane z organizacją pracy, warunkami jej wykonywania, świadomością pracowników oraz ich działaniami związanymi z przestrzeganiem zasad i reguł umożliwiających im zachowanie zdrowia i życia w czasie wykonywania pracy.

Przepisy prawa pracy wymagają od pracodawców podejmowania w kierowanych przez nich zakładach pracy systematycznych działań na rzecz przestrzegania norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na wszystkich stanowiskach pracy. W przypadku braku działań w tym zakresie ponoszą oni odpowiedzialność  prawną.

Usystematyzowana działalność pracodawcy pozwala na skuteczne działania oparte przede wszystkim na posiadanej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi oraz unormowań obejmujących bezpieczeństwo i higienę pracy. Takie działania wymagają stworzenia także uporządkowanego systemu zarządzania.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyska szeroką i nowoczesną wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania zespołami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem swojego wpływu na kształtowanie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie mniej istotna będzie wiedza w zakresie obowiązujących norm prawnych z zakresu obowiązującego systemu ochrony praw pracowniczych, identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną przez pracowników pracą, funkcjonującymi systemami oceny zgodności warunków pracy, ich akredytacji i certyfikacji, wypadków związanych z wykonywaną pracą i katastrof przemysłowych, ratownictwa, chorób zawodowych i postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy na różnych specjalistycznych stanowiskach w służbach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak i również na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowników.

Absolwenci posiadają także praktyczne umiejętności w zakresie opracowania planów obejmujących problemy bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia audytów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy, oceny ryzyka oraz zasad kontroli istniejącego ryzyka zawodowego. Istotnym elementem są praktyki pozwalające na wykorzystanie wiedzy uzyskanej w toku studiów.

Z CV ABSOLWENTA

Aleksandra, Absolwenttka WSHiU

Moja wiedza z zakresu zarządzania BHP zbudowana jest na świetnej znajomości zagrożeń. Liczne zajęcia dotyczące podstaw prawnych działania służb BHP sprawiły, że doskonale radzę sobie z interpretacją polskiego i międzynarodowego prawa w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodów związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Maciej, Absolwent WSHiU

Studia podjęte w WSHiU to czas nauki i zdobywania doświadczenia. Nie zamieniłbym tej Uczelni na żadną inną. Szczególnie istotne jest dla mnie to, że wiedzę przekazują nam praktycy oraz ludzie zajmujący wysokie stanowiska w służbach mundurowych. Niektórych znałem z pierwszych stron gazet, zanim dostałem się na studia. Świetnie uczestniczyć było w zajęciach, które prowadzone były przez fachowców.

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero suplementu
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

opłaty

 

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.
 • ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
  ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
  DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
  EURO    – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

  Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

  W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

  Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

  Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Chętnie pomożemy – zadzwoń lub napisz do nas!

Czesne za studia

Studia II stopnia

I Rata

II Raty

XII Rat

I Rok

5 940 zł

2970 zł

495 zł

II Rok

6 540 zł

3 270 zł

545 zł

Do 30 sierpnia studia stacjonarne -20%