kierunki

Russian
STUDIA II STOPNIA
tryb stacjonarny / niestacjonarny

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa.

Uczestniczenie w zajęciach pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Studia adresowane są do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy. Ukończenie studiów pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004, nr 246, poz. 2468).

 

Podstawą współczesnego bezpieczeństwa i higieny pracy są unormowania prawne kształtujące się od końca XIX w. obejmujące podstawowe i najprostsze zasady ochrony zdrowia i życia pracownika, i dalej poprzez rozwój prawa uwzględniającego postęp technologiczny. Istotnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy są czynniki związane z organizacją pracy, warunkami jej wykonywania, świadomością pracowników oraz ich działaniami związanymi z przestrzeganiem zasad i reguł umożliwiających im zachowanie zdrowia i życia w czasie wykonywania pracy.

 

 

Przepisy prawa pracy wymagają od pracodawców podejmowania w kierowanych przez nich zakładach pracy systematycznych działań na rzecz przestrzegania norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na wszystkich stanowiskach pracy. W przypadku braku działań w tym zakresie ponoszą oni odpowiedzialność  prawną.

Usystematyzowana działalność pracodawcy pozwala na skuteczne działania oparte przede wszystkim na posiadanej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi oraz unormowań obejmujących bezpieczeństwo i higienę pracy. Takie działania wymagają stworzenia także uporządkowanego systemu zarządzania.


Z CV ABSOLWENTA

Aleksandra, Absolwenttka WSHiU

Moja wiedza z zakresu zarządzania BHP zbudowana jest na świetnej znajomości zagrożeń. Liczne zajęcia dotyczące podstaw prawnych działania służb BHP sprawiły, że doskonale radzę sobie z interpretacją polskiego i międzynarodowego prawa w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodów związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Maciej, Absolwent WSHiU

Studia podjęte w WSHiU to czas nauki i zdobywania doświadczenia. Nie zamieniłbym tej Uczelni na żadną inną. Szczególnie istotne jest dla mnie to, że wiedzę przekazują nam praktycy oraz ludzie zajmujący wysokie stanowiska w służbach mundurowych. Niektórych znałem z pierwszych stron gazet, zanim dostałem się na studia. Świetnie uczestniczyć było w zajęciach, które prowadzone były przez fachowców.

przedmioty specjalnościowe

 1. Bezpieczeństwo pomieszczeń i obiektów budowlanych. 3 pkt ECTS
 2.  Bezpieczeństwo pożarowe w zakładzie pracy. 3 pkt ECTS
 3. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy. 3 pkt ECTS
 4. Ergonomia w zarządzaniu BHP. 4 pkt ECTS
 5. System zarządzania BHP. 3 pkt ECTS
 6. Warsztat i metody pracy specjalisty BHP. 4 pkt ECTS
 7. Seminarium dyplomowe. 10 pkt ECTS

rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić: osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia – pobierz
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero suplementu
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

formularz zgłoszeniowy

Реєстрація

X